عنوان: مقایسه ی کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه کم توان ذهنی

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه ی انواع کارکرهای اجرایی در دانش آموزان دوزبانه (ترکمن فارس) و تک زبانه (فارس) کم توان ذهنی 5/7 8/10 ساله بود. روش این پژوهش علّی مقایسه ای بود. به منظور انجام این پژوهش 30 کودک تک زبانه و 25 کودک دوزبانه کم توان ذهنی آموزش پذیر بالای 5/7- 8/10 ساله، از میان جامعه دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر بالا در مدارس استثنایی استان گلستان، به شیوه ی نمونه گیری تمام شماری انتخاب شد. آزمون عصب روانشناختی کولیج، آزمون دسته بندی کردن کارتهای ویسکانسین و حافظۀ ارقام وکسلر و از نرم افزار Spss و آزمون مانوا (MANOVA) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که کارکردهای اجرایی در دو گروه دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه تفاوت معناداری نسبت به هم ندارند. نتیجه گیری: بین کارکردهای اجرایی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه کم توان ذهنی تفاوت وجود ندارد و دوزبانگی در کودکان کم توان ذهنی تاثیر مثبت معنادار نداشته است.

 

واژه های کلیدی: کارکردهای اجرایی، دوزبانگی، تک زبانگی، کم توان ذهنی

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آذر 1392ساعت 19:22  توسط معلم  | 

با سلام خدمت کنکوری های عزیز:

نگارنده ی این وبلاگ به همراه چند تن از دوستان خود که دانش آموخته ی مقطع ارشد رشته های روانشناسی و مشاوره از دانشگاههای تهران هستند، جهت مشاوره و کمک به دانش آموزانی که در کنکور سرارسری 92 مجاز به انتخاب رشته می شوند، در صدد به راه انداختن مرکز انتخاب رشته در استان گلستان در شهرهای گنبد ، کلاله و گالیکش می باشیم. در این مرکز  از نرم افزار های انتخاب رشته فوق العاده هوشمند که با در نظر گرفتن سهمیه بومی و جنسیت در هر رشته کمک فراوانی در انتخاب رشته ی دانش آموزان علاقمند به ورود به دانشگاه خواهد کرد، استفاده خواهیم کرد. البته این نرم افزار قابلیتهای فراوان دیگری نیز دارد. همچنین در نظر داشته باشید با توجه به اینکه آزمون ورودی دانشگاه آزاد نیز حذف شده و ملاک ورود به این دانشگاه ها داشتن نمره مجاز در آزمون ورودی دانشگاههای دولتی می باشد، پس به نظر می رسد استفاده از نرم افزار های انتخاب رشته کمک زیادی به دوستان داشته باشد. 

در آینده ای نزدیک شماره تماس و ادرس مرکز را در این وبلاگ خواهیم گذاشت.

منتظر نظرات شما خواهیم بود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392ساعت 13:8  توسط معلم  |